خرید واکسن
جدل واکسنی 13 بهمن 1399

جدل واکسنی

ورود واکسن روسی کرونا به کشور ما با چالش‌های زیادی همراه بود به گونه‌ای که مینو محرز عضو کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا ورود این واکسن را بدشانسی مردم ایران دانست و در ادامه گفت من به عنوان یکی ار اعضای کادر درمان این واکسن را نمی‌زنم.

واکسیناسیون با ورود اولین محموله واکسن خریداری شده به کشور آغاز می‌شود 30 دی 1399
رئیس جمهور در جلسه کمیته‌های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا:

واکسیناسیون با ورود اولین محموله واکسن خریداری شده به کشور آغاز می‌شود

رئیس جمهور تاکید کرد که دولت مصمم است ظرف هفته‌های آینده و با ورود اولین محموله واکسن خریداری شده، عملیات واکسیناسیون را در کشور مطابق جدول طراحی شده از جامعه هدف آغاز کند.