خوراک
آغاز به کار رسمی کمیته ملی گردشگری خوراک 06 آبان 1399

آغاز به کار رسمی کمیته ملی گردشگری خوراک

مدیرکل دفتر همکاری و توافق‌های ملی گردشگری با اشاره به آغاز فعالیت کمیته ملی گردشگری خوراک، گفت: غذاهای بومی و سنتی در یک متن فرهنگی تولید می‌شوند و این میراث ناملموس فرهنگی، حافظ تنوع فرهنگی و ضامن توسعه پایدار است.