دادشاه مبارزه بلوچ
سال روز کشته شدن دادشاه بلوچ مبارزه است 21 دی 1399

سال روز کشته شدن دادشاه بلوچ مبارزه است

دادشاه یا میر دادشاه، یک زمین‌دار و کشاورز روستایی بلوچ، ساکن در منطقه‌ی کوهستانی سفیدکوه واقع در مکرانِ بلوچستان بود که در اوایل دهه‌ی ۵۰ میلادی (اوایل دهه‌ی ۳۰ خورشیدی)، علیه دولت مرکزی ایران، سر به طغیان گذاشت.