درمان و آموزش پزشکی
نخواهم گذاشت زحمات نیروهای بهداشتی و درمانی پایمال مباحث سیاسی شود 07 آبان 1399
نشست وزیر بهداشت با کمیسیون بهداشت مجلس؛

نخواهم گذاشت زحمات نیروهای بهداشتی و درمانی پایمال مباحث سیاسی شود

نشست مشترک وزیر بهداشت به همراه معاونین و مدیران ارشد وزارت بهداشت با اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با موضوع بررسی وضعیت بیماری کووید19 در کشور برگزار شد.