دسته چک‌های جدید
دسته چک های جدید از یک ماه آینده توزیع می شوند 22 آذر 1399
اطلاعیه شماره (5) مربوط به قانون چک

دسته چک های جدید از یک ماه آینده توزیع می شوند

در راستای اجرای گام به گام قانون جدید چک، صدور چک در وجه حامل از تاریخ 1399.10.20 و در دسته چکهای جدید ممنوع بوده و کارسازی برگه‌ها‌ی چک‌ که پيش از تاريخ 1399.10.20 به مشتريان ارايه‌ شده است، به روال سابق صورت می گیرد.