دفترچه تکمیلی آزمون استخدامی وزارت بهداشت
دفترچه تکمیلی آزمون استخدامی وزارت بهداشت امروز منتشر می شود 22 دی 1399
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت:

دفترچه تکمیلی آزمون استخدامی وزارت بهداشت امروز منتشر می شود

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت با بیان اینکه روز دوشنبه دفترچه تکمیلی آزمون استخدامی وزارت بهداشت از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر خواهد شد، گفت: با انتشار این دفترچه در مجموع 38هزار و952 نیروی انسانی جدید به دانشگاه های علوم پزشکی کشور افزوده می شود.