دکتر علی رفیعی
پای ایستادن ندارم 08 آذر 1399
نوشتار علی رفیعی در فراق پرویز پورحسینی

پای ایستادن ندارم

دکتر علی رفیعی که از سال‌های دور همکاری‌های متعددی با پرویز پورحسینی داشته است، در پی درگذشت این هنرمند، با نگارش نوشتاری، از اندوه خود سخن گفت؛ اندوهی که پایِ ایستادن را از او گرفته و چشمان او را اشک‌بار ساخته است.