دکتر محسن هشترودی ریاضی‌دان
زادروز دکتر محسن هشترودی ریاضی‌دان ایرانی است 22 دی 1399

زادروز دکتر محسن هشترودی ریاضی‌دان ایرانی است

محسن هشترودی (۲۲ دی ۱۲۸۶ هشترود – ۱۳ شهریور ۱۳۵۵ تهران) اندیشمند، شاعر و ریاضی‌دان ایرانی بود.