دیاکو حسینی FATF
FATF محدودمان نمي كند 30 آذر 1399
دیاکو حسینی:

FATF محدودمان نمي كند

تمديد مهلت رسيدگي به لوايح چهارگانه در مجمع تشخيص مصلحت نظام اميدي بود که در اين روزها ايجاد شد تا اندکي از فشار بر عرصه مالي و بانکي کشور کم شود.