دیگو آرماندو مارادونا
مارادونا اسطوره فوتبال درگذشت 05 آذر 1399

مارادونا اسطوره فوتبال درگذشت

دیگو آرماندو مارادونا، اسطوره فوتبال آرژانتین و جهان در ۶۰ سالگی بر اثر عارضه قلبی درگذشت.