رمان نویس ایرانی
بزرگداشت محمود دولت‌آبادی در یک نمایشگاه هنری 18 مرداد 1400

بزرگداشت محمود دولت‌آبادی در یک نمایشگاه هنری

به مناسبت ۸۱ سالگی محمود دولت‌آبادی نمایشگاه ادای دین نقاشان و مجسمه‌سازان به این نویسنده پیشکسوت در گالری سرزمین هنر برپا می‌شود.