روز جهانی کودک
روز جهانی کودک است 29 آبان 1399

روز جهانی کودک است

روز جهانی کودک روزی است که برای تجلیل از کودکان به رسمیت شناخته شده‌است. این روز در کشورهای مختلف در تاریخ‌های مختلف جشن می‌گیرد.