روز خبرنگار
ایران، در رتبه دوم مرگ خبرنگاران در سال ۲۰۲۱ 18 مرداد 1400

ایران، در رتبه دوم مرگ خبرنگاران در سال ۲۰۲۱

پس از مکزیک و افغانستان که مشترکا در رتبه نخست قرار دارند، ایران بیشترین آمار مرگ مرتبط با خبرنگاران را در سال ۲۰۲۱ ثبت کرده است.