روز سیاه
فوت ۴۳۴ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته در کشور 11 آبان 1399

فوت ۴۳۴ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته در کشور

فوت ۴۳۴ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته در کشور و عبور آمار قربانیان از مرز ۳۵ هزار نفر. این خبر کوتاه و جانکاه است؛ اما آن چه اتفاق افتاده عادت ما به آمار مرگ و میر ناشی از کرونا است. امروز هم به روز سیاه دیگری تبدیل شد. فوت ۴۳۴ نفر نباید به آمار و عدد تبدیل شده و به آن عادت کنیم.