روز فلسفه
فلسفه، هم‌اینجا، هم‌اکنون! 30 آبان 1399
بمناسبت روز جهانی فلسفه

فلسفه، هم‌اینجا، هم‌اکنون!

فلسفه؟ چرا فلسفه؟ فلسفه‌ورزی، چگونه؟ در خدمت که و چه، درمان کدام درد؟ مسئله‌های اصلی فلسفی جهان معاصر ما کدامند؟ تفاوت فلسفه، حکمت، و سایر فرزانگی‌ها؟ طی چند یادداشت پیاپی می‌کوشیم به طرح این پرسش‌ها بپردازیم.