رونالدو، صدا و سیما، تک روایت
این رونالدو هندی است 18 تیر 1401
صداوسیما گرفتار روایت‌های یک‌سویه

این رونالدو هندی است

تحریف گفته‌های رونالدو، فوق ستاره فوتبال و «الان دارمِ» کارشناس هندی که فارسی را روان‌تر از زبان مادری و انگلیسی مترجم هم‌زمان می‌داند، آخرین مواردی است که دیوار بی‌اعتمادی بین مخاطبان و تولیدکنندگان صداوسیما را بالاتر برده و آجرهایش را از بقایای دیوار اعتماد به رسانه فراگیر برداشته است.