زلزله کرمانشاه
رنجی که هنوز پابرجاست 22 آبان 1399
3سال پس از زلزله بررسی می‌کند

رنجی که هنوز پابرجاست

3سال از زمان وقوع زلزله کرمانشاه می‌گذرد. خانه ها تقریبا ساخته و نونوار شده اند اما روح و روان آدم ها هنوز هم درگیر زلزله 7.3 ریشتری است.