زلزله
زلزله شدیدی همدان را لرزاند 03 آبان 1399

زلزله شدیدی همدان را لرزاند

زلزله شدیدی همدان را دقایقی قبل لرزاند. این زلزله در قزوین و گیلان هم احساس شده است.