زیتون
زیتون خورها بخوانند:با این میوه خطوط صورت‌تان را بدون عمل جراحی بوتاکس کنید 10 آبان 1399
ساعت زندگی

زیتون خورها بخوانند:با این میوه خطوط صورت‌تان را بدون عمل جراحی بوتاکس کنید

زیتون تقریبا از ۳هزار سال قبل ازمیلاد مسیح مورداستفاده طبیبان بود.