سازمان سنجش
زنان بیشترین قبولی های کنکور 09 آبان 1399
آمار قبولی های کنکور در ۵ گروه آزمایشی اعلام شد

زنان بیشترین قبولی های کنکور

رییس سازمان سنجش آموزش کشور ضمن اعلام آمار قبولی های کنکور در گروهای آزمایشی گفت: زنان بیش از ۵۳ درصد صندلی های رشته های با آزمون دانشگاه ها را از آن خود کردند.