ستاد ملی مبارزه با کرونا
جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی 03 آبان 1399
در حسینیه امام خمینی(ره) در حال برگزاری است؛

جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی(ره) در حال برگزاری است.