سخنرانی مراسم تحلیف
تعامل با جهان 02 بهمن 1399
مهم‌ترین نکات سخنرانی بایدن در مراسم تحلیف

تعامل با جهان

جوزف بایدن پس از سوگند خوردن در مقام چهل و ششمین رئیس جمهوری ایالات متحده اولین سخنرانی خود را پیش از دست گرفتن رسمی قدرت و ورود به کاخ سفید انجام داد.