سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا
محدودیت تردد از ساعت ۲۱ تا ۴ صبح در همه شهرها / مدارس همچنان غیرحضوری است 06 دی 1399
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرد

محدودیت تردد از ساعت ۲۱ تا ۴ صبح در همه شهرها / مدارس همچنان غیرحضوری است

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، با اشاره به مصوبات جلسه امروز ستاد، گفت: فعالیت مدارس همچنان به صورت غیرحضوری ادامه خواهد داشت.