سخنگوی وزارت امورخارجه
باید از فضای جدید امریکا استفاده کنیم 20 آبان 1399
حمیدرضا آصفی، سخنگوی پیشین وزارت خارجه

باید از فضای جدید امریکا استفاده کنیم

حمیدرضا آصفی، سخنگوی پیشین وزارت خارجه معتقد است در برابر جابه جایی قدرت در کاخ سفید نه باید ذوق زده شویم و نه دچار افراط و تفریط بلکه باید متناسب با اتفاق افتاده سیاست و تاکتیک خود را  با این رویداد تنظیم کنیم.

پاسخ ایران به اقدام اخیر دزدان دریایی کاراییب 09 آبان 1399

پاسخ ایران به اقدام اخیر دزدان دریایی کاراییب

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در توییتی به بیانیه اخیر وزارت دادگستری آمریکا واکنش نشان داد.