سرمایه کشور
فرار مغزها ٣٠٠برابر لطمه بالاتر از جنگ 02 بهمن 1399

فرار مغزها ٣٠٠برابر لطمه بالاتر از جنگ

 «مهاجرت به کشور...»، «زندگي ايده‌آل در کشور....» اگر فقط اين دو کليدواژه را در گوگل جست‌وجو کنيد با صدها شرکت داخلي و بين‌المللي روبه‌رو مي‌شويد که سرابي از زندگي پر از امکانات را براي شما ترسيم مي‌کنند که با واقعيت تفاوت بسياري دارد