سکته مغزی
آیا افسردگی و سکته مغزی به هم مرتبط اند؟ 13 آبان 1399

آیا افسردگی و سکته مغزی به هم مرتبط اند؟

مطالعات جدید محققان آمریکایی نشان می‌دهد بین افسردگی و سکته مغزی ارتباط مستقیمی وجود دارد و افراد مبتلا به افسردگی ۳۹ درصد بیشتر از افراد غیرمبتلا در معرض سکته مغزی قرار دارند.