سیدمصطفی محقق داماد
محقق داماد: کره شمالی هم چنین قانونی ندارد 15 بهمن 1401

محقق داماد: کره شمالی هم چنین قانونی ندارد

    به گزارش گاهان‌نیوز، محقق داماد استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: در کشوری زندگی می‌کنیم که مجلس آن در حال تصویب قانونی است که هر کسی هر نظری مخالف حاکمیت بدهد ١٠ الی ١۵ سال زندان برود! کره شمالی هم این طور نیست.

🎧/بشنوید:تصور غلطی است که بیماری فراگیر کرونا را بلایی آسمانی بدانیم 16 آبان 1399
طرح بحث از آیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد

🎧/بشنوید:تصور غلطی است که بیماری فراگیر کرونا را بلایی آسمانی بدانیم

تصور غلطی است که بیماری فراگیر کرونا را بلایی آسمانی بدانیم؛ این بیماری محصول تعرض و تجاوز انسان به طبیعت است