شاعر گیلانی شیون فومنی
برگزاری بزرگداشت شیون فومنی 02 دی 1399

برگزاری بزرگداشت شیون فومنی

مراسم بزرگداشت شیون فومنی به مناسبت هفتادوچهارمین زادروز این شاعر فقید برگزار می‌شود.