شان کانری
«شان کانری» درگذشت 11 آبان 1399

«شان کانری» درگذشت

«شان کانری» بازیگر برنده اسکار که سالها پیش به دلیل بازی نقش «جیمز باند» مجموعه فیلم های دوصفر هفت به شهرت جهانی رسیده بود، در سن ۹۰ سالگی درگذشت.