شبکه نمایش خانگی
ترکش اختلاف بر تن «قورباغه» 24 آبان 1399
کشمکش‌های صدا و سیما و وزارت ارشاد بر سر نظارت بر شبکه نمایش خانگی ادامه دارد

ترکش اختلاف بر تن «قورباغه»

کلاف نطارت بر شبکه نمایش خانگی هر روز پیچیده‌تر از قبل می‌شود. حالا مناقشه صدا و سیما و وزارت ارشاد بر صدور مجوز سریال‌های شبکه نمایش خانگی به سردرگمی سریال‌های مبتنی بر این وی‌او‌دی‌ها منجر شده و آخرین ترکشش هم گویا به «قورباغه» هومن سیدی اصابت کرده است.