شب‌ پرستاره ون‌گوگ
شب‌های پرستاره «ون‌گوگ» از پنجره آسایشگاه روانی 02 دی 1399

شب‌های پرستاره «ون‌گوگ» از پنجره آسایشگاه روانی

تابلو نقاشی «شب‌ پرستاره» یکی از مشهورترین آثار هنری جهان است و در کنار تابلوهای نقاشی «شکوفه بادام» و «گل‌های آفتاب‌گردان» آز آشناترین آثار «ون‌گوگ» به شمار می‌رود.