شریعتی استاندار خوزستان
استاندار خوزستان: به ماربطی ندارد شهرداری باید اقدام کند! 16 آذر 1399

استاندار خوزستان: به ماربطی ندارد شهرداری باید اقدام کند!

همه می‌دانند که باران برای مردم خوزستان سالهاست که نعمت نیست و نقمت است. چرا که با هر بارش، خانه و زندگی شان و خیابان‌های سطح شهر مملو از آب و از این رهگذر زندگیشان مختل می‌شود.