شورای روابط خارجی اروپا
فشار حداکثری علیه ایران شکست خورد 11 آذر 1399
بیانیه شورای روابط خارجی اروپا

فشار حداکثری علیه ایران شکست خورد

بیانیه شورای روابط خارجی اروپا: دولت‌های اروپایی و اتحادیه اروپا باید هم اکنون از دولت آتی آمریکا به ریاست جمهوری بایدن و ایران بخواهد که به سرعت به پایبندی کامل به توافق هسته‌ای بازگردند.