صالحی رییس سازمان انرژی اتمی
اجرای فاز دوم پروژه رمزنگاری کوانتومی فضای آزاد کلید خورد 05 آبان 1399
با عزم و همت متخصصین سازمان انرژی اتمی ایران؛

اجرای فاز دوم پروژه رمزنگاری کوانتومی فضای آزاد کلید خورد

معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان انرژی اتمی ایران ضمن بازدید از مرکز ملی فناوری‌های کوانتومی ایران، دستور آغاز فاز دوم پروژه رمزنگاری کوانتومی فضای آزاد را صادر کرد.