عادل بزدوده
این یک خیانت است! 01 آذر 1399
سردرگمی مدیریتی و تئاتر کرونایی؛

این یک خیانت است!

عادل بزدوده معتقد است وزارت ارشاد و مسئولان تصمیم‌گیرنده به جای برگزاری جشنواره‌ها در شرایط کرونایی و درگیر کردن هنرمندان، به فکر تعریف تئاتر به‌عنوان شغل در وزارت کار باشند.