عادل فردوسی پور
عادل فردوسی‌پور، انحصار و چیزباختگی 14 آبان 1399

عادل فردوسی‌پور، انحصار و چیزباختگی

عادل فردوسي‌پور در مصاحبه‌اي با سروش صحت مي‌گويد دلم براي برنامه نود تنگ شده است؛ و در برابر اين سوال که چرا از ايران نمي‌روي هم مي‌گويد دوست دارم در ايران کار کنم. همين دو جمله براي جلب توجه به يک نکته بسيار مهم کافي است. زندگي بيرون از سيطره فراگير قدرت حکومتي ضروري است […]