عباس عبدی
تبعيض به مثابه خوره 05 بهمن 1399
عباس عبدي

تبعيض به مثابه خوره

توهين زشت يك روحاني به رييس‌جمهور در برنامه زنده تلويزيوني، واكنش خيلي‌ها را برانگيخت. در حالي كه به نظر مي‌رسد ابعاد ماجرا بسيار بزرگ‌تر از يك توهين است.

سياستي مشابه در جنگ وكرونا 24 آبان 1399
عباس عبدي

سياستي مشابه در جنگ وكرونا

استاد فيرحي هم از ميان ما رفت و جامعه علمي كشور را متأثر نمود و اين پرسش دوباره مطرح شد كه چرا يكي از بهترين استادان در حوزه علوم اجتماعي خود را از دست داديم؟

پرسشي از هيات منصفه 06 آبان 1399

پرسشي از هيات منصفه

بالاخره پس از 40 سال دادگاه رسيدگي به اتهامات سياسي برگزار شد، جالب است كه قانون آن در ابتداي سال 95 تصويب شد ولي امسال و پس از 4 سال براي اولين  بار دو جلسه آن برگزار شد.