عیدی کارگران
جزییات عیدی کارگران در سال ۹۹ 16 آذر 1399

جزییات عیدی کارگران در سال ۹۹

براساس قانون، همه شرکت‌ها و سازمان‌های مشمول قانون کار باید حداقل دو ماه پایه حقوق و حداکثر سه ماه پایه حقوق را به عنوان عیدی و پاداش به کارگران و نیروهای کار خود بدهند.