فرهنگستان هنر
استاد علی نصیریان عضو پیوسته فرهنگستان هنر شد 25 آذر 1399

استاد علی نصیریان عضو پیوسته فرهنگستان هنر شد

با پیشنهاد گروه تخصصی نمایش و ادبیات نمایشی و تصویب مجمع عمومی فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، استاد علی نصیریان به عضویت پیوسته این فرهنگستان درآمد.