فیلم سینمایی خورشید
طلوع «خورشید» در اسکار 20 آبان 1399
آیا آخرین ساخته مجید مجیدی می‌تواند در اسکار موفق باشد؟

طلوع «خورشید» در اسکار

«خورشید» مجید مجیدی به عنوان نماینده ایران در اسکار انتخاب شد، فیلمی که در جشنواره ونیز خوش درخشید. اما آیا آخرین فیلم مجیدی شانسی برای دریافت یکی از جوایز سینمایی اسکار را خواهد داشت؟