فیلم فجر
دور خیز ۶۲ فیلم برای نمایش در جشنواره فیلم فجر 23 دی 1399

دور خیز ۶۲ فیلم برای نمایش در جشنواره فیلم فجر

با بازگشایی سالن‌های سینما از روز یکشنبه 21 دی‌ماه روحی تازه در برگزاری جشنواره سی‌ونهم فیلم فجر دمیده شد.