لحظه حضور
آیا افسردگی من ژنتیکی است؟+فایل صوتی 28 دی 1399
طرح بحث از «آذرخش مکری» روانپزشک

آیا افسردگی من ژنتیکی است؟+فایل صوتی

آیا افسردگی من ژنتیکی است؟طرح بحث از «آذرخش مکری» روانپزشک

«ژان پل سارتر» و پرسش فلسفی 27 دی 1399
طرح بحث از رامین جهانبگلو پژوهشگر فلسفه

«ژان پل سارتر» و پرسش فلسفی

 طرح بحث از «رامین جهانبگلو» پژوهشگر فلسفه