لعیا جنیدی
بررسی لوایح FATF در جریان است 24 آبان 1399
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور:

بررسی لوایح FATF در جریان است

لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور در دیدار با سفیر جدید دولت نروژ گفته است: دو معاهده مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم نهایی نشده و بحث و بررسی‌ها در جریان است.