ماسک
عرضه ماسک هزار تومانی در ۱۲۸ ایستگاه مترو در تهران 28 آذر 1399

عرضه ماسک هزار تومانی در ۱۲۸ ایستگاه مترو در تهران

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه از عرضه ماسک هزار تومانی در ۱۲۸ ایستگاه متروی تهران و حومه خبر داد.