محمدعلی جمال‌زاده
زادروز محمدعلی جمال‌زاده پدر داستان کوتاه زبان فارسی است 23 دی 1399

زادروز محمدعلی جمال‌زاده پدر داستان کوتاه زبان فارسی است

سید محمدعلی موسوی جمال‌زاده اصفهانی (۲۳ دی ۱۲۷۰ در اصفهان– ۱۷ آبان ۱۳۷۶ در ژنو) نویسنده و مترجم معاصر ایرانی بود.

سالروز درگذشت محمدعلی جمال‌زاده 17 آبان 1399

سالروز درگذشت محمدعلی جمال‌زاده

سید محمدعلی موسوی جمال‌زاده اصفهانی ( ۲۳ دی ۱۲۷۰ در اصفهان ۱۷ آبان ۱۳۷۶ در ژنو) نویسنده و مترجم معاصر ایرانی بود. او را پدر داستان کوتاه زبان فارسی و آغازگر سبک واقع‌گرایی در ادبیات فارسی می‌دانند.