مدرسه روزنامه‌نگاری
مدرسه «روزنامه‌نگاری و رسانه» راه‌اندازی شد 18 مرداد 1400
با اعلام مجید رضاییان

مدرسه «روزنامه‌نگاری و رسانه» راه‌اندازی شد

مجید رضاییان استاد دانشگاه و پژوهشگر ژورنالیسم: «مدرسه روزنامه‌نگاری و مطالعات رسانه» با هدف فعالیت در عرصه‌های آموزش، فعالیت کلینیکی و ترسیم رابطه روابط عمومی و رسانه راه‌اندازی شد.