مدیر دولتی 52 میلیون حقوق می‌گیرد کارگر2‌میلیون‌و 800
اختلاف ۴۹میلیونی حقوق این دو نفر 23 دی 1399
کجای دنیا مدیر دولتی 52 میلیون حقوق می‌گیرد، کارگر2‌میلیون‌و 800؟

اختلاف ۴۹میلیونی حقوق این دو نفر

جلسات بررسی حداقل دستمزد کارگران در حالی این روزها برگزار می شود که رقم ها به نظر می آید طبق روال سال های قبل با تورم 20 تا 30 درصد محاسبه شود.