مسجد گوهرشاد
ساخت بنای مسجد زیبای گوهرشاد مشهد 26 آبان 1399

ساخت بنای مسجد زیبای گوهرشاد مشهد

امروز مسجد گوهرشاد در مشهد در جنوب حرم علی بن موسی الرضا به دستور گوهرشادبیگم همسر شاهرخ ساخته شد.