مسعود یونسیان
گاهی سلامت آدم‌ها فدای ژورنالیستی کردن یک خبر غیرواقعی می‌شود 24 آذر 1399
استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

گاهی سلامت آدم‌ها فدای ژورنالیستی کردن یک خبر غیرواقعی می‌شود

در روزهای گذشته خبری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه 6 نفر از کسانی که در کارآزمایی بالینی واکسن فایزر شرکت کرده بودند، فوت کرده‌اند. پس از انتشار این خبر، اظهارنظرهای مختلفی در این باره منتشر شد که برخی همین مسئله را دلیلی بر قابل اعتماد نبودن واکسن‌های ساخته شده در جهان دانستند و در مقابل برخی هم اعلام کردند که اولا 4 نفر از این تعداد، در گروه دارونما بوده و واکسن دریافت نکرده بودند و همچنین استدلال کردند که فوت این تعداد، نمی‌تواند ارتباطی با تزریق واکسن داشته باشد.