مناقشه قره باغ
طرح ایران برای حل دائمی مناقشه قره باغ تدوین شده است 06 آبان 1399
محمدجواد ظریف:

طرح ایران برای حل دائمی مناقشه قره باغ تدوین شده است

وزیر امور خارجه کشورمان از تدوین طرح ایران برای حل دائمی مناقشه قره باغ خبر داد.